Kleksy

Dzieci od 4 do 8 lat moga artystycznie poszaleć na naszym kolorowym balkonie podczas warsztatów plastycznych i teatralnych. U nas można robić kleksy i wyjeżdżać za linie! Razem zrobimy statek kosmiczny i indiański pióropusz, namalujemy mandalę i wykonamy kota z warzyw... :))

Click me