Dariusz Sobolewski

pasjonat sztuki, niestrudzony podróżnik i organizator wycieczek małych i dużych, od lat współpracujący z Poznańską Fundacją Artystyczną, tłumacz języków obcych oraz animator zabaw dla dzieci

Click me