Paweł Wódczynski

aktor współpracujący m.in. z Narodowym Teatrem Edukacji we Wrocławiu, Poznańską Fundacją Artystyczną (współautor i realizator warsztatów teatralnych z dziećmi niewidomymi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach) oraz Studiem Teatralnym Próby w CK Zamek w Poznaniu (m.in. „Królestwo”, „Wariat i Zakonnica”); absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Click me